Contacteer nu uw fiscale specialist!

Selecteer het vakgebied, laat uw contactgegevens achter en stel uw vraag!

Contacteer ons:

Maandag tot vrijdag - 9.00 tot 17.00
Antwoord binnen de 2 werkdagen
taxoncall
Sneeuwbeslaan 14
2610 Antwerpen (Wilrijk)
Belgium

Onze expertise

Venn. B.

Directe belastingen

Minstens eenmaal per jaar worden ondernemingen geconfronteerd met de vennootschapsbelasting. Frequente wijzigingen in de wetgeving en administratieve richtlijnen moeten van nabij opgevolgd worden om opportuniteiten en risico's voor uw onderneming te identificeren!

Of vraag om

BTW

Indirecte belastingen

Alle handelstransacties vallen principieel binnen het toepassingsgebied van de btw. Ondernemingen moeten er op toezien dat de juiste btw-behandeling wordt toegepast op inkomende en uitgaande transacties om boetes en interesten te vermijden.

Of vraag om

GMS

Global Mobility Services

Stelt uw onderneming mensen te werk in het buitenland? Of werken er expats in uw onderneming? Zo ja, dient uw onderneming rekening te houden met binnenlandse en buitenlandse verplichtingen en andere aspecten op het vlak van belastingen, arbeidsrecht en sociale zekerheid!

Of vraag om